Kalibracija auto stakla

Kalibracija auto stakla

KALIBRACIJA AUTO STAKLA
PRVI U SRBIJI

Auto stakla Ivanić – prvi u Srbiji – centar za kalibraciju vetrobranskog stakla – nudi kalibraciju vetrobranskog stakla, projekcije i preglede za sva vozila koja sadrže ADAS sistem kamera.

Ponosni smo što imamo vrhunsku tehnologiju i vrhunski obučene zaposlene za pružanje najsigurnijih usluga kalibracije vetrobrana u Srbiji.

Na modernim modelima vozila godišta 2016 i novijim vozilima, ADAS je postao sigurnosni standard i nastaviće se širiti u automobilskoj industriji.

Ako je vaše vetrobransko staklo zamenjeno ili ako je kamera poremećena, potrebno je kalibrirati sistem ADAS kamere.

Šta je ADAS?

ADAS označava “Advanced Driver (s) Assistance Sistems” ( napredni sistemi za asistenciju vozačima ).

Ovi sistemi se oslanjaju na kamere, lasere i radare – najlešće sa montiranom kamerom na vetrobranu.

Svaki put kada se instalira novo vetrobransko staklo, kamera mora biti kalibrisana kako bi se osigurala odgovarajuća funkcionalnost i kako bi se kamera vratila na OEM specifikacije (fabrička podešavanja).

Primeri ADAS aplikacija su:

 • Upozorenje o napuštanju trake
 • Upozorenje o sudaru
 • Monitoring slepe tačke
 • Asistencija pri parkiranju
 • Automatska kontrola vožnje
 • Zaštita pešaka
 • Kontrola prednjih svetala

Šta je kalibracija?

Kalibracija je proces vraćanja vozila ADAS u OEM specifikaciju (vraćanje kompletnog sistema za asistenciju vozaču na fabričko podešavanje).

Kalibracija je potrebna nakon montaže novog stakla , posebno vetrobranskog stakla s kamerom postavljenom na njega, kako bi se osiguralo da ADAS stavke nastavljaju da funkcionišu ispravno, iako su bile premeštene tokom montaže.

Šta će se desiti ako se ne kalibriše auto staklo?

Ako ADAS automobila nije pravilno kalibriran, sistem možda neće raditi sigurno. Ako su kamere / radari / laseri na vozilu poremećeni odn. pomereni čak i za nekoliko milimetara, oni možda neće dati tačna očitavanja i sistem možda neće ispravno funkcionisati.

Nepravilno postavljena kamera može ugroziti funkcionalnost sistema i dovesti do opasne vožnje ili nesreće, tako da je ključno da se kamere savršeno poravnaju, što osigurava kalibraciju vetrobrana.

KADA TREBA DA URADIMO PROVERU KALIBRACIJE AUTO STAKLA?

 • Posle zamene vetrobrana
 • Kada sistem prikazuje šifre kvarova
 • Kada je kamera isključena ili poremećena
 • Nakon manjih sudara vozila

KAKO MOŽEMO DOBITI PONOVO KALIBRIRAN VETROBRAN?

Kada se zameni vetrobran, kameru treba ukloniti iz nosača i isključiti iz automobila.

Po završetku zamene, kamera treba ponovo da se poveže i ponovo kalibriše.

Ako to ne uradi instalater, moraćete da odete do prodavca da bi vozilo bilo kalibrisano.

Mi vam omogućavamo sve na jednom mestu! Zamenu auto stakla i ponovnu kalibraciju vetrobranskog stakla.

Auto stakla Ivanić – centar za kalibraciju vetrobrana – je jedina kompanija u Srbiji sa sposobnostima, tehničkim znanjem i ekspertizom za kalibraciju novih ADAS vetrobrana bezbedno i ispravno.

Opasno je zameniti vetrobran i preskočiti postupak ponovne kalibracije.

Kada birate servisni centar, obavezno izaberite kompaniju koja je tehnički obučena i opremljena za ponovnu kalibraciju ADAS vetrobrana.

Kontaktirajte nas kako biste zakazali sastanak ili saznali više o ADAS kalibraciji vetrobrana.

Kalibracija auto stakla